1. A Maple programozási nyelv és egy alkalmazása
  matematikai rész A Maple programozási nyelv tanulmányozása, szimbolikus programok írásának lehetősége. A kifejezések (mint adatfajták) típusára, operandusaira vonatkozó utasítások felhasználhatósága ún. „lebontó algoritmusok” készítésénél.
  programozási rész Maple program készítése kifejezések (többváltozós valós függvények) számkódolt alakjának előállítására egy fenti tipusú algoritmus segítségével.
 2. A numerikus analízis egyik eszközéről: zóna függvények
  matematikai rész A zónafüggvény fogalma, kezelése különböző programozási nyelvekkel(Maple, Fortran programok).
  programozási rész Az ismert Fortran programmal egyenértékű C++ kód készítése (kb. 200 sor). A két program különböző szempontok szerinti összehasonlítása. Az algoritmus esetleges javítása a részfeladatok munkaigényének elemzésével.
 3. Kombinált ( indító - befejező ) numerikus módszerek nemlineáris egyenletrendszerek megoldására
  matematikai rész Indító módszerként egy globálisan konvergens eljárás, az ún. zónafüggvények módszere alkalmazandó, míg befejező, lokálisan konvergens módszerként a Numerikus Analízis tantárgy keretében tanult eljárások használandók fel. Feladatként szerepel a különböző kombinált algoritmusok hatékonyságának összehasonlítása is.
  programozási rész A zónafüggvények kezelésére vonatkozó (esetleg FORTRAN) program-szegmens felhasználásával elkészítendő az indító módszer teljes programja. (kb. 200 sor.) A befejező módszer programjának megírása és a két algoritmus összekapcsolása ( kb. újabb 200 sor ) után válik a program kompletté.
 4. Szimbolikus deriválás a Maple segítségével
  matematikai rész A Maple programozási nyelv tanulmányozása, szimbolikus programok írásának lehetősége. Deriválás képletek (mint adatok) használatával.
  programozási rész Maple program készítése szimbolikus deriválásra, alkalmas „lebontó algoritmus” felhasználásával.
 5. Szimbolikus-numerikus módszer maximum függvények globális minimumának meghatározására
  matematikai rész A Maple programozási nyelv tanulmányozása, szimbolikus programok írásának lehetősége. A zónafüggvény fogalma és kezelése Maple programozási nyelvvel ill. ezen függvény felhasználásával maximum függvények minimumát igénylő feladatok megoldása.
  programozási rész Maple program készítése a fenti problémára, majd konkrét gyakorlati feladatra (pl. függvényillesztésre) való alkamazása.
 6. Zónák és integrálok
  matematikai rész A zónafüggvény fogalma, kezelése különböző programozási nyelvekkel (Maple, C++, Fortran programok). Algoritmus (egyváltozós, kettős, hármas) integrálok garantált hibakorláttal történő kiszámítására.
  programozási rész Az ismert Fortran programmal egyenértékű C++ kód készítése (kb. 300 sor). A két program különböző szempontok szerinti összehasonlítása. Az algoritmus esetleges javítása a részfeladatok munkaigényének elemzésével.