1. Kockázati tényezők kiválasztása Cox-regresszióval
  matematikai rész A megfelelő többváltozós statisztikai módszerek áttekintése.
  programozási rész Programok írása a felhasznált módszerekre, illetve grafikus döntéstámogató eszközök készítése.
 2. Multikollinearitás vizsgálata, megoldási módszerek
  matematikai rész A multikollinearitás fogalma, a lehetséges megoldási módszerek áttekintése.
  programozási rész Programcsomag írása MATLAB-ban a lehetséges megoldásokra. Néhány gyakorlati példán demonstrálni a programcsomag használhatóságát.
 3. Sorbanállási feladatok megoldása szimulációval
  matematikai rész A klasszikus sorbanállási feladatok áttekintése. Szimulációs módszerek.
  programozási rész Szimulációs programok írása néhány – a klassszikus módszerekkel nem kezelhető – feladat megoldására MATLAB-ban.
 4. Szimultán modellek
  matematikai rész Az identifikáció szükséges és elégséges feltételei, a becslési eljárások ismertetése.
  programozási rész Programcsomag összeállítása MATLAB-ban a lehetséges becslési eljárásokra.
 5. Véletlen vektorok generálása
  matematikai rész Véletlen vektorok generálásának módszerei, a generátorok jóságának lehetséges minősítései.
  programozási rész Programcsomag összeállítása MATLAB-ban különböző többdimenziós eloszlásból való véletlen vektorok generálására.