A tanszék által oktatott tárgyak

Jelmagyarázat

A Neptun-kód GEMAKxyzB, ahol x jelöli a szakot, y a félévet, z pedig a féléven belüli megkülönböztetést. A szakok kódjai a következőek:

1: mérnök informatikus (MI)
2: programtervező informatikus (PI)
3: gazdaságinformatikus (GI)
4: műszaki menedzser (MM)
5: villamosmérnök (VM)
6: gépészmérnök (GM), mechatronikai mérnök (ME) és energetikus (EN)
7: gazdász (GT, MF-MSc)
68: műszaki földtudományi (MF-BSc)
8: anyagtudományi
9: felsőfokú szakképzés

Levelező képzés

A levelezős tárgyak kódja úgy keletkezik, hogy a BSc vagy MSc tárgykód végére L betű kerül (az előfeltételnél is). A kreditek száma ugyanaz, mint a nappalis.

Alapszakos tárgyak

Neptun-kód Név Óra Kredit Feltétel Szak
GEMAK121-B Adatstruktúrák és algoritmusok 2+2K 5 GEMAN102-B vagy GEMAN112-B BGI, BI, BP
GEMAK121-B Adatstruktúrák és algoritmusok 2+2K 5 GEMAN102-B vagy GEMAN112-B BGI, BI, BP
GEMAK234-B Algoritmusok és vizsgálatuk 2+2K 5 GEMAK121-B BP
GEMAK321-B Alkalmazott lineáris algebra 2+2GY 5 - BGI
GEMAK254-B Bevezetés a TEX-be 0+3GY 3 GEIAL311-B BP
GEMAK131MTN6 Biztosítási matematika 2+0B 2 GTGLG132MTN MTB szak TB. szakirány
GEMAK131MTL6 Biztosítási matematika 8+0B 2 GTGLG132MTL MTB szak levelező TB. szakirány
GEMAK132MTL6 Biztosítási matematika gyakorlat 0+4G 1 GTGLG132MTL MTB szak levelező TB. szakirány
GEMAK101MT6 Biztosítási matematika alapjai 8+0B 2 GTKG101MT2 MTB szak TB. szakirány, levelező régi
GEMAK132MTN6 Biztosítási matematika gyakorlat 0+2G 1 GTGLG132MTN MTB szak TB. szakirány
GEMAK652-B Differenciálegyenletek és numerikus módszerei 2+2K 4 GEMAK631-B BG
GEMAK266-B Gazdasági és pénzügyi modellek 2+2K 5 GEMAK251-B BGI, BP
GEMAK721B Gazdasági matematika 2. 2+2V 4 GEMAN101B GT
GEMAK721BL Gazdasági matematika 2. 12+0V 4 GEMAN101BL GT
GEMAK264-B Információelmélet 2+2K 5 GEMAK232-B BP
GEMAK248-B Kriptográfia 2+2K 5 GEMAN116-B BP
GEMAK231-B Lineáris algebra numerikus módszerei 2+2GY 4 GEMAN153-B BP
GEMAK931F Matematika III.     Matematika II. FSZ képzés
GEMAK242-B Matematikai statisztika 2+2GY 5 GEMAK232-B BP
GEMAK141-B Numerikus analízis 2+2K 5 GEMAN161-B BI, BM
GEMAK241-B Numerikus analízis B 2+2K 5 GEMAK231-B BP
GEMAK531B Numerikus módszerek 2+2K 5 GEMAN120B BV
GEMAK631-B Numerikus módszerek 2+2GY 5 GEMAN124-B BG, BE, BMR
GEMAK6841B Numerikus módszerek 2+2V 4 GEMAN6218B MF
GEMAK251-B Optimalizálás 2+2K 5 GEMAN161-B BGI, BP
GEMAK541B Optimalizálás 2+2K 5 GEMAN120B BV
GEMAK541-B Optimalizálás 2+2K 5 GEMAK631-B BG
GEMAK671B Optimalizálás 2+2V 4 GEMAN631B GM választható
GEMAK243-B Párhuzamos algoritmusok 2+2K 5 GEIAL313-B BP
GEMAK259-B Párhuzamos eszközök programozása 2+2K 5 GEMAK243-B BP
GEMAK233-B Programozás-elmélet 2+0K 3 GEMAN116-B BGI, BP
GEMAK235-B Programtervezés szigorlat szigorlat 0 GEMAK121-B, GEMAK211B, GEMAK233-B BGI, BP
GEMAK211-B Programtervezési ismeretek 2+2K 5 - BGI, BP
GEMAK253-B Szakdolgozatkészítés I. 0+5GY 5 min. 110 kredit és GEMAK235-B BP
GEMAK263-B Szakdolgozatkészítés II. 0+12GY 15 GEMAK253-B BP
GEMAKSzGyBP-B Szakmai gyakorlat 0+0A 0 min. 45 teljesített kredit BP
GEMAK232-B Valószínűség-számítás 2+2K 5 GEMAN161-B BP
GEMAK131-B Valószínűség számítás és matematikai statisztika 2+2K 6 GEMAN161-B BGI, BI
GEMAK532B Valószínűség-számítás és matematikai statisztika 2+2K 5 GEMAN120B BV
GEMAK6831B Valószínűség-számítás és matematikai statisztika 2+2V 4 GEMAN6218B MF
GEMAK6831BL Valószínűség-számítás és matematikai statisztika 16+0V 4 GEMAN6218BL MF
GEMAK431-B Valószínűség számítás és matematikai statisztika alapjai 2+1GY 4 GEMAN520-B BM
GEMAK651-B Valószínűség számítás és matematikai statisztika a minőségbiztosításban 2+2K 4 GEMAN124-B BG

Mesterszakos tárgyak

Neptun-kód Név Óra Kredit Feltétel Szak
GEMAK121M Algoritmusok és vizsgálatuk 3+1K 5   MI
GEMAK122M Információ- és kódelmélet (ZV1) 3+1K 5   MI
GEMAK622M Numerikus módszerek, optimálási eljárások 2+1K 4   ME
GEMAK115M Operációkutatás 2+2GY 4   ML
GEMAK112M Operációkutatás és optimalizálás 3+1K 5   MI
GEMAK132M Párhuzamos algoritmusok 2+2K 4   MI
GEMAK629M Valószínűség-számítás és matematikai statisztika 2+1K 3   MG, MM
GEMAK711M Mérnöki statisztika 0+2G 2   MF mester
GEMAK713M Mérnöki számítástechnika 0+2G 2   MF mester
GEMAK125M Numerikus módszerek 2+1V 3   Anyagtudós
GEMAK821M Numerikus módszerek 2+2V 4   Anyagtudós
GEMAK712M Numerikus módszerek, optimálási eljárások 1+1G 2   MF mester