Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék (AGT)

Az Ábrázoló Geometriai Tanszéken folyó tudományos kutatásnak három fő területe van. Ezek a számítógéppel segített geometriai tervezés (CAGD), a szerszámgeometria valamint a számítógéppel segített tervezőrendszerek (CAD rendszerek). A számítógéppel segített geometriai tervezésen belül elsősorban görbék és felületek modellezése, azok kényszeres alakmódosítása terén születtek eredmények. A szerszámgeometriai kutatások főleg a csigák tervezésének geometriai vonatkozásaira terjednek ki. A CAD rendszerekkel kapcsolatban a rendszerbe integrált, speciális felhasználói problémát megoldó modul fejlesztése valósult meg.

Tovább az Ábrázoló Geometriai Intézeti Tanszék honlapjára.

Alkalmazott Matematikai Intézeti Tanszék (MAK)

 

Analízis Intézeti Tanszék (MAN)  
 A Tanszék kutatási témaköre a Gépészmérnöki Kar "Numerikus matematikai módszerek a mérnöki-és természettudományokban" c. irányzathoz kapcsolódik. A hazai és nemzetközi kutatási irányzatok figyelembe vételével az alábbi kutatási területeket emeljük ki:

  • Nemlineáris differenciálegyenletek peremérték feladatainak vizsgálata és műszaki alkalmazása.
  • Hálóelméleti módszerek alkalmazása, adatstruktúrák vizsgálatával
  • Gyűrűelméleti kutatás
  • Parciális differenciálegyenletek mechanikai alkalmazása
  • Matematika oktatás didaktikai kutatás
  • Rendezett struktúrák vizsgálata