Tájékoztató a CAD alapjai tantárgyhoz

I. éves járműmérnök hallgatók számára


Előadó: Lajos Sándor mesteroktató


A tárgy lezárásának módja:

A hallgatók a tárgyat a 2. tanulmányi félévben 1 óra előadás és 2 óra gyakorlat leckekönyvi bejegyzéssel hallgatják. A félévet aláírás és gyakorlati jegy zárja.

A félév elismerésének, az aláírás megszerzésének feltételei:·        

A HKR 80. § (5) bekezdése értelmében, előadások esetén 40 %-ot (6 előadás), gyakorlatok esetén 30 %-ot (4 gyakorlat) meghaladó igazolatlan hiányzás esetén a tanszék kezdeményezi az aláírás végleges megtagadását. A végleges aláírás megtagadás bejegyzése után a hallgató a mulasztását nem pótolhatja, ismételten fel kell vennie és le kell hallgatnia a tantárgyat ahhoz, hogy az aláírást megszerezze.

A félév során teljesítendő feladatok időtartama, időpontja és értékelésének módja:

A félév során 1 db zárthelyi dolgozatot kell írni 50 perc alatt és 1 db ellenőrző rajzfeladatot kell elkészíteni 2x50 perc alatt. A zárthelyi dolgozat elégséges osztályzatához az elérhető teljesítmény 50%-a szükséges, a többi osztályzat megoszlása közelítőleg lineáris. Az ellenőrző feladat jeles ha hibátlan, és eszétikailag is megfelelő, elégtelen ha a feladatban szereplő alaksajátosságok 50%-ánál több hiányzik. A többi osztályzat eloszlása a rajz elkészültségi fokától függően lineáris.

Az ellenőrző feladatok pótlásának feltételei:

Azok a hallgatók, akik a zárthelyi dolgozatot és/vagy az ellenőrző feladatot legalább elégségesre nem teljesítették, egyszeri alkalommal pótolhatják azt.

A gyakorlati jegy megállapítása:

A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozat és az ellenőrző rajzfeladatra kapott osztályzat átlaga.


Kötelező irodalom:

Ajánlott irodalom:


ÜTEMTERV

Hét Előadás Gyakorlat
1. A CAD rendszerekkel kapcsolatos alapfogalmak. A Creo Parametric használat alapjainak átismétlése. 
2. A CAD rendszerek felépítése, hardver- és szoftverkomponensei.  Összeállítások készítése.
3. Számítógépes rajzolórendszerek. Összeállítások készítése.
4. Geometriai modellezőrendszerek. Drótváz-, felület- és testmodellek.  Mechanizmusok, animáció
5. Modellek létrehozása, módosítása, tárolása.  Komplex gyakorlófeladat (alkatrészek és összeállítás)
6. Modellek szemléltetése, láthatósági algoritmusok. Fotorealisztikus képek létrehozása.
7. Megvilágítás, árnyalás, fotorealisztikus megjelenítés. Műszaki rajzok készítése.
8. Szünet Szünet
9. Parametrikus és direkt modellezés. Különféle parametrikus és direkt modellező rendszerek bemutatása. Műszaki rajzok készítése.
10. Görbék  és felületek leírása, jellemzői, megadása modellező rendszerekben. Műszaki rajzok készítése.
11. Gyors prototípus előállítás. Komplex gyakorlófeladat (alkatrész és műszaki rajz)
12. Szünet. Szünet
13. Zárthelyi dolgozat. Ellenőrző rajzfeladat.
14. Pótzárthelyi dolgozat. Ellenőrző rajzfeladat pótlása.

A Creo Parametric letöltése és telepítese

A Creo Parametric konfigurálása