Bizottságok

 

 Erasmus Bizottság

Vezetője: Vadászné dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes
Tagok: Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes
          Dr. Becs Péter egyetemi docens
          Pecasz Krisztina hallgató

 Fegyelmi Bizottság

Elnök: Dr. Tamás Péter egyetemi tanár, dékánhelyettes
Tagok: Dr. Kovács Péter Zoltán egyetemi docens
          Dr. Mileff Péter egyetemi docens
          Szabó Martin hallgató
          Hágen Ferenc hallgató

 Felvételi Bizottság

Elnök: Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes
Tagok: Dr. Maros Zsolt egyetemi docens
          Hágen Ferenc hallgató

 Tanulmányi Bizottság

Elnök: Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes
Tagok: Dr. Maros Zsolt egyetemi docens
          Dr. Kovács György egyetemi tanár
          Wagner György mesteroktató
          Hágen Ferenc hallgató
          Szabó Martin hallgató
          Polgár Zsófia hallgató
          Antal Marcell hallgató

 Informatikai Mesterszak Előzetes Kreditelismerési Bizottsága

Elnök: Dr. Kovács László egyetemi tanár

Tagok: Kunné Dr. Tamás Judit adjunktus
          Dr. Kovács Szilveszter egyetemi tanár
          Havellant András hallgató

 Műszaki Mesterszakok Előzetes Kreditelismerési Bizottsága

Elnök: Dr. Petrik Máté adjunktus
Tagok: Somogyiné Dr. Molnár Judit egyetemi docens
          Juhász János tanársegéd

Havellant András hallgató

 Kari Informatikai Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes
Tagok: Dr. Hornyák Olivér egyetemi docens
          Dr. Olajos Péter egyetemi docens
          Hágen Ferenc hallgató
          1 fő hallgató szaktól függően

 Kari Műszaki Kreditátviteli Bizottság

Elnök: Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes
Tagok: Dr. Kovács Péter Zoltán egyetemi docens
          Dr. Szepesi L. Gábor hab. egyetemi docens
          Hágen Ferenc hallgató
          1 fő hallgató szaktól függően

 Kari Beiskolázási és PR Bizottság

Elnök: Dr.  Varga Attila Károly egyetemi docens
Tagok: Vadászné dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes

Dr. Tamás Péter egyetemi tanár, dékánhelyettes

Dr. Árvai-Homolya Szilvia egyetemi docens, dékánhelyettes

Dr. Dömötör Csaba egyetemi docens

Dr. Kuzsella László egyetemi docens

Dr. Baksáné Dr. Varga Erika egyetemi docens

Kapitány Pálma tanársegéd

Dr. Voith Katalin tud. főmunkatárs

Hágen Ferenc hallgató

Polgár Zsófia hallgató

 Kiadványok és Idegennyelvű Közlemények Bizottsága

Elnök: Vadászné dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató, dékánhelyettes
Tagok: Dr. Házy Attila egyetemi docens
          Dr. Varga Gyula egyetemi docens

          Dr. Sasvári Péter egyetemi docens

 Kari Kitüntetési Bizottság

Elnök: Dr. Tamás Péter egyetemi tanár, dékánhelyettes
Tagok: Dr. Lukács János egyetemi tanár
          Dr. Czap László egyetemi tanár

 Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság

Elnök: Lajos Sándor mérnöktanár
Tagok: Drágár Zsuzsa tanszéki mérnök
          Dr. Rónai László adjunktus, intézeti tanszékkvezető
          Hágen Ferenc hallgató
          Szabó Martin hallgató

 Kari Tudományos Diákköri Tanács

Elnök: Dr. Takács Ágnes egyetemi docens

Titkár: Molnár Zsuzsa dékáni referens
Tagok: a kar intézeteinek egy-egy képviselője eseti megbízással
           Hágen Ferenc hallgató
          Polgár Zsófia hallgató

Kari Habilitációs Bizottságok

Informatikai Tudományok Tudományági Habilitációs Bizottság

Megbízás: 2022. 07. 01-2025. 06. 30. (3 év)

Elnök: Dr. Illés Béla egyetemi tanár
Tagok: Dr. Radeleczki Sándor egyetemi tanár
          Dr. Szigeti Jenő egyetemi tanár
          Dr. Kovács László egyetemi tanár
          Dr. Kacsuk Péter tudományos tanácsadó (MTA-SZTAKI)
          Dr. Véha Antal egyetemi tanár (SZTE) 

 Gépészeti Tudományok Tudományági Habilitációs Bizottság

Megbízás: 2022. 07. 01-2025. 06. 30. (3 év)

Elnök: Dr. Jármai Károly egyetemi tanár
Tagok: Vadászné Dr. Bognár Gabriella egyetemi tanár, intézetigazgató
           Dr. Bertóti Edgár egyetemi tanár, intézetigazgató
           Dr. Lukács János egyetemi tanár
           Dr. Égert János professor emeritus (SZE)
           Dr. Szabó Péter János egyetemi tanár (BME)

 Vezetői Értekezlet

Elnök: mindenkori dékán
Tagok: dékán helyettesei
          dékáni referensek
          doktori iskolák vezetői
          Kar intézetigazgatói, intézeti tanszékvezetői
          Dékáni Hivatal vezetője

GÉIK-HÖK Kollégiumi Bizottság

GÉIK-HÖK Szociális és Ösztöndíj Bizottság

GÉIK Valéta Bizottság