Oktatási programok – Mesterszak (MSc)

 Energetikai mérnöki mesterszak

A szakon végzett mérnökök képesek energiaellátó rendszerek koncepciójának kidolgozására, tervezésére és üzemeltetésére, nagy energiaellátó rendszerek áttekintésére és üzemeltetésére. Alkalmasak energetikai folyamatok modellezésére, vezetési, irányítási, szervezési és hatósági feladatok ellátására az energetika területén. A program felkészít az energetikai műszaki fejlesztés, kutatás, tervezés hazai és/vagy európai szintű mérnöki feladatainak megoldására.

Nappali képzés

Tantervi háló:

2021/2022. tanév 1. félévtől indulóan

Képzési program:

2021/2022. tanévtől indulóan


képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
tantervi háló

 Gépészmérnöki mesterszak

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik képesek a gépek, gépészeti berendezések és folyamatok koncepciójának kidolgozására, modellezésére, majd tervezésére, üzemeltetésére és karbantartására. Felkészültek a gépipari technológiák, illetőleg új anyagok és gyártástechnológiák kifejlesztésére, környezetszempontú alkalmazására. Képesek az innováció feladatainak ellátására, hazai és/vagy nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra.

Nappali és levelező képzés

Tantervi háló:

2021/2022. tanév 1. félévtől indulóan

Képzési program:

2021/2022. tanévtől indulóan

Nappali képzés
Képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
Tantervi hálók:
2011/2012. tanév 1. félévétől belépőknek
Korábban kezdetteknek

Levelező képzés
2011/2012 tanévtől felmenő rendszerben
Korábbi évek

 Logisztikai mérnöki mesterszak

Az okleveles logisztikai mérnök a logisztika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági, informatikai és közlekedés technológiai ismeretei birtokában felkészült a logisztikai folyamatok és rendszerek elemzésére, tervezésére és irányítására. Alkalmas a logisztikai rendszerek elemeit képező berendezések tervezésére, fejlesztésére és gyártásukban való közreműködésre, üzemeltetésük irányítására.

Nappali és levelező képzés 

Tantervi háló:

2021/2022. tanév 1. félévtől indulóan

Képzési program:

2021/2022. tanévtől indulóan

Nappali képzés
Képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
Tantervi háló

Levelező képzés
Tantervi háló

 Mechatronikai mérnöki mesterszak

A Karon végzett okleveles mechatronikai mérnökök világszínvonalon képesek a gépészetet az elektronikával/ elektrotechnikával és számítógépes irányítással szinergikusan integrálni. Alkalmasak mechatronikai berendezések, folyamatok és rendszerek és intelligens gépek koncepciójának kidolgozására, modellezésére, tervezésére és üzemeltetésére. Képesek mechatronikai rendszerekhez szükséges új technológiák, eljárások, anyagok kifejlesztésére, hazai és nemzetközi szintű mérnöki projektekhez való kapcsolódásra.

Nappali képzés

Tantervi hálók:

2021/2022. tanév 1. félévtől indulóan
2011/2012. tanév 1. félévétől belépőknek
Korábban kezdetteknek

Képzési program:

2021/2022. tanévtől indulóan

Képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)

 Mérnökinformatikus mesterszak

A képzés felkészít az informatika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos és specifikus műszaki ismeretek magas szintű elsajátítását megkövetelő új informatikai rendszerek tervezésére, fejlesztésére és integrálására. A végzett hallgatók alkalmasak informatikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására és koordinálására.

Nappali és levelező képzés 

Tantervi háló:

2021/2022. tanév 1. félévtől indulóan

Képzési program:

2021/2022. tanévtől indulóan

Nappali képzés
Képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
Tantervi hálók:
2011/2012 tanév 1. félévétől belépőknek
Korábban kezdetteknek

Levelező képzés
Tantervi háló: 2018/19. tanév 1. félévétől belépőknek.

 Villamosmérnöki mesterszak

A mesterszakon végzett villamosmérnökök a villamos, elektronikus és számítástechnikai eszközökhöz, berendezésekhez és rendszerekhez kapcsolódó magas szintű természettudományos és specifikus műszaki ismeretek birtokában képesek új villamos, elektronikus és számítástechnikai rendszerek, berendezések és eszközök tervezésére, fejlesztésére és integrálására.

Nappali és levelező képzés 

Tantervi háló:

2021/2022. tanév 1. félévtől indulóan

Képzési program:

2021/2022. tanévtől indulóan

Nappali képzés
Képzési program (a 18/2016. EMMI rendelettel összhangban)
Tantervi háló

Levelező képzés
Tantervi háló
Korábbi évek

Nappali és levelező Záróvizsga tárgyak

Átmenet a BSc képzésekbe
Gépészmérnöki szak (egyetemi vagy főiskolai)
Mérnök informatikus szak
Villamosmérnöki szak