Dékáni köszöntő

 Dr_Simenfalvi_Zoltan.jpgA Magyar Országgyűlés 1949. évi XXIII. törvényében elrendelte, hogy „a felsőfokú műszaki szakképzés fokozása céljából Miskolcon Nehézipari Műszaki Egyetemet kell létesíteni”. Így jött létre 1949-ben a mi Egyetemünk, amely a Sopronból áttelepült Bánya- és Kohómérnöki Karokból, valamint a frissen alapított Gépészmérnöki Karból állt. Az első tanóra 1949. szeptember 18-án volt Miskolcon a mai Földes Ferenc Gimnázium tornatermében. 1950 februárjában jelölték ki az egyetem mai helyét a Hejő-parti Dudujka-völgyben, majd megkezdődött az építkezés. Az első tanulmányi épületeket a mai Egyetemvárosban 1951 őszén vette használatba a hallgatóság. 1953-ban volt az első diplomaátadó ünnepség, amelyen 236 bányagépész, kohász és szerszámgépész hallgató vehette át diplomáját.

Az alapítás óta eltelt több, mint hét évtized folyamatos változást, fejlődést és megújulást hozott. A Kar, amely a modern informatikai képzés kialakulásával 2006-tól a Gépészmérnöki és Informatikai Kar nevet viseli, az elmúlt évtizedek során a régió egyik meghatározó intézményévé vált. Képzéseink magas színvonalon teljesítik az akkreditációs követelményeket. Valamennyi munkatársunk azon dolgozik, hogy országos elismertségű Karunk a magyar felsőoktatás aktív szereplőjeként – az ipari partnereink által elvárt gyakorlatorientált képzés erősítése mellett – magas színvonalú, versenyképes tudást biztosítson az itt végzőknek. Célunk, hogy a legkorszerűbb módszerek és eszközök alkalmazásával hosszútávú kötődést és tanulási lehetőséget biztosítsunk a bennünket választó hallgatóknak.

Hallgatóink az ún. bolognai rendszerű, lineáris képzés keretében három, egymást követő képzési szinten – alap-, mester- és doktori képzés keretében – végezhetnek tanulmányokat és szerezhetnek diplomákat, illetve tudományos fokozatot. A középiskola után továbbtanulni vágyókat a következő alapképzési programok valamelyikén várjuk: Energetikai mérnöki alapszak, Gazdaságinformatikus alapszak, Gépészmérnöki alapszak, Ipari termék- és formatervező mérnök alapszak, Járműmérnöki alapszak, Logisztikai mérnöki alapszak, Mechatronikai mérnöki alapszak, Mérnök informatikus alapszak, Műszaki menedzser alapszak, Programtervező informatikus alapszak és Villamosmérnöki alapszak. A többnyire hét féléves képzés után hallgatóink BSc szintű diplomát szereznek.

A BSc diplomával rendelkezők a második képzési szakaszban mester-szintű tanulmányokat folytathatnak a Karon. Jelenleg a következő képzési programjaink közül választhatnak: Energetikai mérnöki mesterszak, Gépészmérnöki mesterszak, Logisztikai mérnöki mesterszak, Mechatronikai mérnöki mesterszak, Mérnök informatikus mesterszak és Villamosmérnöki mesterszak. A négy féléves képzés után hallgatóink MSc szintű diplomát szereznek.

A harmadik képzési szinten doktori (PhD) fokozat szerzésére nyílik lehetősége mindazoknak, akik kiemelkedő eredménnyel végezték MSc szintű tanulmányaikat. A doktori képzés keretében folytatott tanulmányokra és a tudományos fokozat megszerzésére a Kar két doktori iskolájában – a Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskolában és a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskolában – hazai és nemzetközi elismertségű oktatók részvételével és irányításával van lehetőség.

 

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar ápolja és továbbviszi a Selmecbányán kialakult hagyományokat és örökséget.

„Tisztelet a Gépésznek!”

 

Dr. Siménfalvi Zoltán

dékán