Operatív programok

 Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
 • ENFORM: Environmental Friendly Lubricants in Deep Drawing of Steel Sheet Metal (Inco-Copernicus, IC15-CT08-0824)
 • Virtual Intelligent Forming (FP6- NMP2‐CT‐2004‐507331)
 • PowerForm: Development of New, Powerful Incremental Forming Processes (EUREKA)
 • Végeselemes modellezés az anyagtudományban es az anyagtechnológiákban (OTKA NI-61724)
 • Fém-polimer hibrid csövek élettartam gazdálkodása (OTKA T 049126)
 • Lemezalakító technológiák és szerszámaik tervezése korszerű mérnöki módszerekkel (GOP-1.1.2-08/1-2008-0002)
 • Szoftver centrum – Tudásintenzív szolgáltatás (Baross-1-2008-0005)
 • Alkatrészgyártási és szerelési Kompetencia Központ létrehozása (GOP-1.1.2-08/1-2008-0002)
 • A felsőoktatás minőségének javítása Kiválósági Központok fejlesztésére alapozva (TÁMOP-4.2.1-B-09/1/KONV-2010-0001)
 • A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése (TÁMOP-4.2.2/B-10/1/KONV-2010-0008)
 • Járműipari anyagfejlesztések: célzott alapkutatások az alakíthatóság, a hőkezelés és a hegeszthetőség témaköreiben, (TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0029)
 • Járműipari felsőoktatási és kutatási együttműködés - Regionális és ágazati felsőoktatási együttműködés támogatása, vidéki felsőoktatási integráció elősegítése (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002)
 Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet
 • DAAD-MÖB (2009-2010): Konvektív hőátadással kísért áramlások vizsgálata BOS (Background-Oriented-Schlieren) mérési módszerrel és numerikus szimulációval
 • DAAD-MÖB (2011-2012): Mérési módszer kidolgozása síkbeli hőmérsékleti és sebességi terek egyidejű meghatározására
 • DAAD-MÖB (2014-2015): Újszerű, költséghatékony aktív turbulenciagenerátor fejlesztése
 Gyártástudományi Intézet
 • OTKA T 048760 Ultraprecíziós mikroforgácsolás (esztergálás, dörzsköszörülés) modellezése és kapcsolata a munkadarab minőségével (2006-2014)
 • OTKA K 78482 A kombinált és a rotációs eljárás vizsgálata keményesztergálásnál (2009-2013)
 • OTKA K 84177 Kemény felületek nagypontosságú forgácsolásának modellezése és dinamikai vizsgálata (2011-2014)
 • Magyar- Német DAAD kutatási projekt: Marófej fejlesztése, megvalósítása és vizsgálata, 2008-2009
 • Magyar-Lengyel TéT: Nagysebességű befejező forgácsoló eljárások vizsgálata, 2008-2009
 • Magyar-Lengyel TéT: A folyamatjellemzők és az alkatrész felület topográfiájának elemzése preciziós megmunkálásnál, 2011-2012
 • Magyar-Német DAAD kutatási projekt, Eljárásválasztás a befejező precíziós megmunkálások vizsgálata, összehasonlítása és kombinálása alapján, 2012-2013
 Informatikai Intézet
 • OTKA T046913: Csoporttechnológia-alapú tervezés és ütemezés támogatása diszkrét matematikai modellekkel és módszerekkel
 • NKFP040/2002 „VITAL”: Valósidejű, kooperatív vállalatok
 • GOP-1.1.2.-08/1-2008-0002: Természetes nyelvi interfész kidolgozása
 • OTKA F029904: Közelítő becslés alapú fuzzy logikai következtetési módszerek és közvetlen irányítástechnikai alkalmazásaik
 • OTKA T049479 : Inhomogenitások lehatárolása elektromágneses frekvenciaszondázások alapján
 • OTKA K77809 : Alkalmazásorientált Fuzzy szabályinterpolációs módszerek
 • GOP: Természetes nyelvű interfész kidolgozása internet-banking rendszerhez
 • TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központ kutatási project: Vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs rendszerek megbízhatóságának növelése a logisztikai és mechatronikai alkalmazásoknál tudományos műhely - Az ontológia alapú, tény és nyelvtan reprezentációs módszerek továbbfejlesztése. A statisztikai és lágy számítási elveken alapuló parancsfeldolgozó felületek kifejlesztése. Logisztikai rendszerek hatékonyságnövelési eljárásainak, módszereinek kutatása tudományos műhely - Miskolc-Kassa Eurorégiós Virtuális Logisztikai Vállalat Információs rendszerének tervezése és implementálása
 • TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0049 Virtuális vállalatok, e-kormányzat, információs és kommunikációs technológiák - VIR információs technológia alapjai MODUL elkészítése
 • TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 - Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program című kiemelt projekt: "Automatikus tudáskinyerés fuzzy szabály interpolációs Q-tanulással" (időközi kutatási jelentés)
 Logisztikai Intézet
 • OTKA K63591: Jellegzetes mechatronikai termékek gyártási-szerelési folyamata integrált logisztikai rendszerének elméleti megalapozása
 • TéT SK-6/2008: A gyártási logisztika tantárgy implementációja a felsőoktatásban
 • TéT PL-3/2005: A logisztika oktatás fejlesztését célzó együttműködés
 • OTKA 75678: Fémszerkezetek optimális méretezése, különös tekintettel a tűzvédelemre és az optimáló algoritmusokra
 • TÉT RO-6/2007: Fémszerkezetek optimális méretezése tűzvédelemre
 • TÉT PL-4/2005: Fémszerkezetek optimális méretezése
 • DIFISEK+ FP7-es Acélszerkezetek tűzvédelmi tervezése 2011-2012
 • MACS+ FP7-es Kompozit szerkezetek membrán hatása tűz esetén 2012-2013
 • OTKA 109860:Objektumok és rendszerek optimálása 2013-2017
 • LVS3 FP7-es projekt Acélszerkezetek fenntarthatósági vizsgálata 2013-2014
 • TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006 projekt PP3-as projekteleme: Logisztikai tudástranszfer alkalmazása logisztikai központok alkotta regionális logisztikai hálózatok, klaszterek kialakításánál és fejlesztésénél
 • TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001-es projekt: Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ keretein belül több mint 10 K+F téma kutatása
 • TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002-es projekt: Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködési lehetőségek vizsgálata
 • GOP -1.1.1-11-2012-0081 Multifunkcionális teleszkópos rakodógép tervezése
 Matematikai Intézet
 • GOP-1.1.2.-08/1-2008-0002: Természetes nyelvi interfész kidolgozása
 • TÁMOP-4.2.3.-08/1-2008-0007 C.1.2 modul: A tudományos utánpótlás-nevelés és a műszaki, informatikai életpálya elismertségének növelése a Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban
 • CEEPUSII-HU-0028 (2005-2010): Active Methods inTeaching and Learning Mathematics Nemzetközi hálózat koordinátora
 • OTKA K68311 (2007-2011): Nemlineáris peremérték –feladatok megoldásainak vizsgálata
 • OTKA-K61007 (2006-2009): Gyűrűelmélet
 • Magyar Dél Afrikai TÉT (2007-2009): Gyűrűelméleti Kutatások
 • Magyar Dél Afrikai TÉT (2010-2012): Gyűrűelméleti Kutatások
 • DFG-MTA Német-Magyar kétoldalú együttműködés (2006-2009): Részben-rendezett algebrák (partner: Drezdai Műszaki Egyetem, Algebra Tanszék)
 • DFG-MTA Német-Magyar kétoldalú együttműködés (2010-2012): Részben-rendezett és kvázi-rendezett algebrák (partner: Drezdai Műszaki Egyetem, Algebra Tanszék)
 • TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001, (A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein), 2011-2013
 • OTKA K-75566, (Diofantikus Számelmélet és alkalmazásai), 2009-2012
 • OTKA F-68872, (Appell sorozatokkal kapcsolatos diofantikus eredmények), 2007-2010
 • OTKA K-48791, (Explicit módszerek a diofantikus számelméletben), 2005-2009
 • OTKA-K-42985, (Effektív, kvantitatív és számítógépes vizsgálatok a diofantikus egyenletek elméletében), 2003-2006
 Műszaki Mechanikai Intézet
 • OTKA K67825: Kapcsolt rendszerek numerikus vizsgálata, 2007-2011
 • TÁMOP 4.2.1 B-10/2/KONV-0001-2010: A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein, 2011-2014
 • TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001: Heterogén anyagú síkgörbe rudak egyes stabilitási és dinamikai feladatainak megoldása, 2012-2014
 • TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001: Hő és mechanikai terhelésnek alávetett kompozit és funkcionálisan gradiens szerkezeti elemek vizsgálata, 2012-2014
 • TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001: Hárommezős duál variációs elv és hp-verziós végeselem-modell forgáshéjak dinamikai vizsgálataira, 2012-2014
 Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
 • TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein
 • BAROSS_EM07-EM_ITN3_07-2008-0039: Autóipari részegységek gyártási és felújítási rendszerébe integrálható Automatizált tesztmódszerek és berendezések kifejlesztése, a minőségbiztosítás hatékonysága javítása érdekében. 3.alprojekt: Gördülőcsapágyak remanens élettartamának meghatározására alkalmas módszerek kifejlesztése
 • TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-006: A Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Centrumának kialakítása és működtetése. PP2 pilotprojekt: Mechatronikai tudás- és technológiai transzfer, fokozott termelékenységű ultra precíziós technológiák, berendezések meghonosítása és intenzív alkalmazása a Miskolci Egyetemen
 • OTKA T 042 657: Szerszámgép-hajtóművek nemlineáris lengéseinek vizsgálata
 • TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein
 Villamosmérnöki Intézet
 • IHM ITEM 345: Távoktatási és intelligens dialógusokat létesítő kép és beszédinformációs rendszerek fejlesztése IP hálózaton.
 • TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 - Vezetékes és vezeték nélkülikommunikációs rendszerek megbízhatóságának növelése a logisztikai és mechatronikai alkalmazásoknál.
 • TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0002 - Alap- és alkalmazott kutatások hallássérültek Internetes beszédfejlesztésére és az előrehaladás objektív mérésére.
 • TéT RO-09/2007 "Elektromechanikus aktuátorok villamos rendszerei" partner Kolozsvári Műszaki Egyetem
 • TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0002 – Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés. /Automatizálási és Infokommunikációs Intézeti Tanszék/