Az évnyitón kerül sor az elsőéves hallgatók fogadalomtételére. 

 

ESKÜ SZÖVEGE

„Én …………………….. a Miskolci Egyetem hallgatója esküszöm,
 
hogy Magyarország Alaptörvényében,
 
alkotmányosan megalkotott törvényeiben foglaltakat,
 
és a Miskolci Egyetem Szenátusa által hozott rendelkezéseket
 
elfogadom és megtartom.
 
Minden erőmmel arra törekszem, hogy tanulmányaimat
 
a tőlem telhető legjobb eredménnyel végezzem,
 
a tudományok nyújtotta ismereteket elsajátítsam,
 
magatartásommal az Egyetem hírnevét öregbítsem.
 
Megszerzett ismereteimmel az emberiség
 
és hazám előrehaladását,
 
a műszaki, gazdasági és társadalmi fejlődés ügyét kívánom szolgálni.

 

A Kar által szervezett évnyitó rendezvényeken készült fotók a MÉDIA menüpontban találhatók.