Duális képzés

A duális képzésről és a 2024/2025. tanév I. félévétől résztvevő cégekről

 MI A DUÁLIS KÉPZÉS?

A duális képzés a gyakorlatigényes alap- és mesterképzési szakokon folytatott képzés azon formája, amelyben a szakmailag minősített vállalatoknál folytatható gyakorlati képzések tantervi tartalmuknál, struktúrájuknál és a vállalatoknál töltendő, megnövelt óraszámuknál fogva növelik a hallgatók szakmai kompetenciáját, vállalati üzemeltetési ismereteit és vállalati kultúráját.

 MIÉRT ÉRDEMES DUÁLIS KÉPZÉSRE JELENTKEZNI?

- Magas színvonalú, gyakorlatorientált képzés
- Korszerű technológiák elsajátítása
- Szakmai gyakorlat és munkavállalói kompetencia szerzése
- Hosszú távon tervezhető biztonságos életpálya
- Nemzetközi szinten versenyképes tudás megszerzése
- Pénzügyi biztonság
- Hallgatói jogviszony a Miskolci Egyetemmel és szerződéses jogviszony a vállalatokkal
- Hallgatói díjazás a képzés teljes időtartamára:

alapszakos hallgató esetén havonta legalább a kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) 65%-a,

mesterszakos hallgató esetén havonta legalább a kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) 90%-a.

HOGYAN ÉPÜL FEL A DUÁLIS KÉPZÉS?

A képzés tanévenként 48 hétből áll. Ebből évente átlagosan 26 hetet vesz igénybe az elméleti és 22 hetet a gyakorlati képzésre fordított idő. A cégek évente 4 hét fizetett szabadságot biztosítanak.

 HOGYAN LEHET DUÁLIS KÉPZÉSRE JELENTKEZNI?

A duális képzésre történő jelentkezésnek két fontos lépése van:

- Az általános felvételi eljárás keretében jelentkezni kell a kiválasztott alapszak(ok)ra, illetve mesterszak(ok)ra felvi.hu honlapon.

- A duális képzésre külön kell jelentkezni a kiválasztott vállalatnál.

A vállalatok saját felvételi eljárást valósítanak meg, melynek eredményéről a hallgatókat tájékoztatják. Egy hallgató több vállalathoz is jelentkezhet. A két felvételi eljárás eredménye nem befolyásolja egymást.

 HOVA FORDULHAT KÉRDÉSEIVEL?

Kérdéseivel fordulhat a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának duális képzési referenseihez:

alapképzési szakok:
Dr. Bányainé Dr. habil Tóth Ágota egyetemi docens,
tel: 06-46-565-111/17-79

mesterképzési szakok:
Dr. Bányai Tamás egyetemi tanár,
tel: 06-46-565-111/20-30

E-mail cím: dualisgeik@uni-miskolc.hu