Nemzetközi kutatási projektek

A Gépészmérnöki és Informatikai Karon folyó nemzetközi kutatások erősen kötődnek a magyar és európai ipar aktuális szükségleteihez.

AdobeStock_12730836_2.jpg

A Kar célja, hogy olyan területeken folytasson kutatómunkát, amelyek egyrészt kapcsolódnak a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia néhány akcióterületéhez (energetika; járműipar és logisztika), másrészt a nemzetközi kutatási főirányokhoz, trendekhez nemzetközi projekteken keresztül. Karunk rendkívül széles nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, mely elősegíti a közös kutatási célok kialakítását, a nemzetközi tudásáramlásba való bekapcsolódást.
Ennek eredménye a nemzetközi projektekben való jelentős részvételi arány HORIZONT2020 és nemzetközi mobilitási pályázatokban.