Nemzetközi kapcsolatok

A Gépészmérnöki és Informatikai Karnak igen kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszere van.
Az írásbeli szerződések által rögzített nemzetközi kapcsolatok esetében a Karon az alábbi együttműködési formák fordulnak elő:

1. Egyetemi szintű együttműködési szerződés keretében megvalósuló és kari szempontból kiemelkedő jelentőségű nemzetközi együttműködések:

2. Kari szintű együttműködési szerződés keretében megvalósuló és kiemelkedő jelentőségű nemzetközi együttműködések:

3. Intézeti szintű kiemelkedő jelentőségű nemzetközi együttműködések:

 Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet
 • Otto-von-Guericke-Universität-Magdeburg: Az intézet oktatási és kutatási kapcsolata több évtizeddel ezelőtt kezdődött. Jelenleg két magdeburgi intézettel vannak szakmai kapcsolatok; az egyik az Institut für Füge- und Strahltechnik, a másik pedig az Institut für Werkstofftechnik und Werkstoffkunde.
 • University of Bath, Department of Mechanical Engineering, UK: a kapcsolat 1996-ban kezdődött, amelynek eredményeként eredményes oktatási és kutatási együttműködés alakult ki a két intézmény között. A kutatási együttműködés a Hungarian-British Intergoverment Cooperation Programme keretében indult, majd bilaterális és EU projektekben való közös részvétellel, kutatási együttműködéssel folytatódott. A együttműködést mindkét intézményből oktatók-kutatók kölcsönös látogatásai, közös publikációk és előadások, mobilitások, hallgatói és doktorandusz cserék erősítették, tették teljesebbé.
 • University of Ljubljana, Department of Manufacturing Technologies and Systems: Mintegy 20-25 évre visszatekintő kutatási együttműködés alakítástechnológiai témákban. A közös kutatásokat több bilaterális TéT projekt mellett FP6 és FP7 keretprogramokban, EUREKA projektekben folytatott kutatási együttműködések fémjelzik. A kutatási együttműködés kiterjed a doktori képzésre, PhD hallgatók kölcsönösen vesznek részt a partner intézményben néhány hetestől több hónapos ideig terjedő tanulmányút keretében a kutatómunkában.
 • Ecole des Mines de Paris Sophia Antipolis – CEMEF: A francia „szilikonvölgyben” elhelyezkedő kutatóintézettel 1994 óta van kutatási együttműködése a Mechanikai Technológiai (Intézeti)Tanszéknek. A kutatások fő területe a képlékenyalakítás (lemez- és térfogat-alakítás) numerikus modellezése és szimulációja. Ebben a kutatási témában több európai kutatási hálózatban, FP5 és FP6 projektben valósult meg intenzív kutatási együttműködés.
  Friedrich Alexander University Erlangen-Nuremberg, Department of Materials Science and Engineering: Az intézménnyel az 1990-es évek eleje óta van intenzív kutatási együttműködés elsősorban az alakítástechnológiák kutatásában. Az eredményes szakmai kapcsolat keretében közös kutatási projektek mellett, nappali tagozatos és PhD hallgatók kölcsönös látogatása valósult meg.
 • AutoForm B.V. Netherland: Az AutoForm B.V. az autóipari végeselemes rendszerekben világvezető program Kelet-Közép Európai fő partnere. A kapcsolat a Mechanikai Technológiai (Intézeti) Tanszékkel több, mint 10 éves múltra tekint vissza. Az együttműködés kiterjed a programrendszer az autóipari lemezalakítás technológiai és szerszámtervezési feladataira, az anyagmodellek és a különböző végeselemes modulok tesztelésére, kutatási eredmények elemzésére, az autóipari OEM és beszállítói háttér támogatására.
 • MECAS ESI s.r.o. Czech Republik: Az ESI Group France a hegesztés és hőkezelés végeselemes modellezése terén a világ vezető programrendszere. A Mechanikai Technológiai (Intézeti) Tanszék az 1990-es évek közepétől alkalmazza ezt a magas színvonalú programrendszert az oktatásban és a kutatásban. Ennek keretében rendszeres együttműködés alakult ki a programrendszer Kelet-Közép Európai terjesztésében fontos szerepet betöltő MECAS ESI s.r.o. cseh partnerrel, amit számos rendezvény, hallgatói, PhD és oktatói kurzusok is fémjeleznek.
 • Plasmaterm, Marosvásárhely: Az Intézet Hő- és Felületkezelő Szakcsoportja (Mechanikai Technológiai Intézeti Tanszék) közel két évtizedes, folyamatosan aktív szakmai kapcsolatban áll a céggel, számos hallgatói szakdolgozat és TDK kísérleteit készíthettük a cégnél, mielőtt plazmantiridáló berendezésünket megépítették számunkra. EU támogatású oktatásfejlesztési projektjeink mindegyikében meghatározó jelentőségű partnereink, tananyagok, ipari esettanulmányok közös fejlesztése mellett jelentős területe együttműködésünknek a szakmai világszervezetben (IFHTSE) való együttműködésünk.
 • University of Birmingham: a felülettechnológiák terén világviszonylatban is a legjelentősebb szakmai központok egyikének tekinthető, gyakran láthattuk vendégül egykori világhírű professzorát, Prof. Tom Bellt, aki a Surface Engineering interdiszciplináris szakterületének definícióját a 70-es évek végén meghatározta. Négy közös nemzetközi projektben dolgoztunk együtt, Bell professzor halála után sem szakadt meg az együttműködés, további, kutatási projekteket tervezünk aktív ernyős plazmanitridálás terén.
 • Málta Egyetem: az együttműködés több mint egy évtizedre tekinthet vissza, mind az Innovate, mind a MinSE projektben meghatározó szerepet játszottak – ez utóbbi projektben koordinátorként és a kidolgozott képzés akkreditálójaként a Málta Egyetem a Miskolci Egyetemet kérte fel a képzés e-learning szolgáltatásainak és web-oldalának működtetésére.
 • Kassai Műszaki Egyetem: több nemzetközi projektünk tananyagfejlesztői tevékenységében vett részt, elsődlegesen hő-és felületkezelés témakörökben.
  International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (IFHTSE): a szakmai világszervezet szakmai koordinátorként vett részt két jelentős projektünkben, több mint 10 éve folyamatosan részesei vagyunk a szakmai hálózatépítésnek. A Miskolci Egyetem 2012 óta a világszervezet egyetlen aktív magyar tagja.
 • Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik, (IWM) Freiburg: a Campus Hungary pályázatok keretében, 2013-ban újraélesztett szakmai kapcsolat, hallgatói és oktatói kutatási együttműködések, mobilitási programok céljából.
 • Szlovák Tudományos Akadémia Anyagkutató Intézete, Kerámia Osztály (IMR, SAS), Kassa: Kétoldalú szerződések keretében megvalósuló kutatási együttműködési programok a műszaki kerámiák törési és kopási károsodása témakörben.
 • University of Oulu, Finnország: Campus Hungary pályázat keretében kialakuló szakmai kapcsolat, PhD hallgatói, később oktatói mobilitási és szakmai együttműködési célokkal.
 Automatizálási és Infokommunikációs Intézet

A tanszék egy CEEPUS (H 21) projekt koordinátora, amely 1997-től folyamatosan működik, amelyben az alábbi partnerintézmények működnek együtt:

 • Műszaki Egyetem, Bécs: Automatikus Szabályozás Tanszék
 • Műszaki Egyetem, Prága: Szabályozástechnikai Tanszék
 • Műszaki Egyetem, Kassa: Kibernetikai és Mesterséges Intelligencia Tanszék
 • Műszaki Egyetem, Kolozsvár: Automatikai és Műszaki Informatikai Tanszék
 • Műszaki Egyetem Kassa: Elektronika és Multimédia Kommunikáció
 • Craiovai Műszaki Egyetem: Automatizálási Tanszék
 • Kolozsvári Műszaki Egyetem: Automatizálási, Elektronikai és Mechatronikai tanszék
 • Ostravai Műszaki Egyetem: Automatizálási tanszék

ERASMUS együttműködés:

 • Craiovai Műszaki Egyetem: Automatizálási Tanszék
 • Kolozsvári Műszaki Egyetem: Automatizálási, Elektronikai és Mechatronikai tanszék
 • Ostravai Műszaki Egyetem: Automatizálási tanszék

Nemzetközi TéT projektekben való részvétel:

 • TéT (UA-25/2008)
  (OKM TÉT RO-HU)
 Elektrotechnikai-Elektronikai Intézet
 • Kolozsvári Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar, Villamos gépek Tanszék, közös TéT kutatások, ERASMUS
 • Zaragózai Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar, Spanyolország, ERASMUS
 • Kassai Műszaki Egyetem, Villamos gépek és mechatronikai tanszék, Szlovákia
 Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Intézeti Tanszék

 • Otto-von-Guericke-Universität-Magdeburg: Az együttműködés a két társtanszék között több évtizedes múltra tekint vissza. A hallgatók részképzés, illetve szakdolgozat, diplomaterv kidolgozás keretében kapcsolódnak be az együttműködésbe. A tanszék oktatói több közös projekt kidolgozásában vettek részt. Jelenleg is több kutatási téma közös kidolgozása történik, aminek eredményeként közös publikációk keletkeztek.
 • École Centrale Lyon "Laboratory of Fluid Mechanics and Acoustics": 2010. óta van szakmai együttműködése Tanszékünkkel főleg az áramlások elméleti és numerikus stabilitásvizsgálata területén. Az együttműködés témakörében közös publikáció készítése folyamatban van.
 • École Polytechnique Montréal Gépészmérnöki Tanszékével 2004-ben kezdődött szakmai kapcsolatunk a tompa testekről leváló örvények keltette rezgések vizsgálata és szabályozása területén. Azóta számos szakmai tapasztalatcserére került sor. Az együttműködésből közös publikációk születtek, ill. jelenleg is folyamatban van egy impakt faktoros folyóiratcikk készítése.
 • Pilzen: A kapcsolat oktatási és kutatási területeken egyaránt folyamatos és tématerületét illetően az áramlástechnikai gépekben kialakuló áramlások numerikus vizsgálatára koncentrál. Az oktatási területen a miskolci hallgatók számára CFD tantárgyak teljesítését és a szóban forgó témában szakdolgozatok elkészítését jelentette és ennek lehetőségét jelenti a jövőben.
 • Aschaffenburg: A közösen végzett oktatási és alkalmazott kutatási együttműködés az utóbbi években nagyteljesítményű UV LED-ek által LED modulokban keltett hőátviteli folyamat elméleti (numerikus) és kísérleti vizsgálatát jelentette. A témában hallgatóink által több szakdolgozat és diplomaterv került kidolgozásra, aminek folytatása továbbra is lehetséges.

Vegyipari Gépészeti Intézeti Tanszék

 • Biztonsági szerelvényeket fejlesztő és gyártó nemzetközi cégek (ARI, ELFAB, GUR, HERL, LESER, SAPAG)
 Fizikai Intézet
 • Jozef Stefan Intézet (Ljubljana, Szlovénia): Elektronütközéssel kiváltott Auger-folyamatok (e,2e) koincidencia elektronspektrometriás vizsgálata
 • Loughborough-i egyetem (Nagy Britannia): Mágneses multirétegek és nanorészecskékbõl álló rendszerek dinamikájának analitikus vizsgálata és numerikus szimulációja.
 Gép- és Terméktervezési Intézet
 • Otto-von-Guericke-Universität-Magdeburg: A tervezéselmélet és a tudásbázisú tervezés területén évtizedes kapcsolat keretében folyamatos együttműködés valósult meg elsősorban oktatási és tudományos anyagok cseréjében, magyar géptervező és termékmérnök hallgatók közös kiírású diplomaterveinek elkészítésében. Korábban magyar doktorjelöltünk – aki ma már a ZF távol keleti felelőse - hároméves program keretében végezte doktori tanulmányait Magdeburgban német és magyar tudományos vezetők párhuzamos irányítása mellett. A tervezéselméleti tartalmú részképzésre a magyar gépészmérnök hallgatóknak folyamatos meghívásunk van. Jelenleg a német fél fogadókészsége nagyobb, mint amennyi megfelelő nyelvtudással rendelkező általános géptervező, vagy termékmérnök hallgató rendelkezésre áll. Doktoranduszaink eljárásában bírálóként vesz részt a társtanszék vezetője.
 • Technical University of Odessa: Az odesszai Géptan-gépelemek Tanszékkel közel harmincéves kapcsolat alakult ki fogaskerék párok terhelhetőségének növelésére vonatkozóan. A két társtanszék egymás tudományos konferenciáin ad kölcsönösen számot az elért eredményekről. Jelenleg az együttműködés hallgatók cseréjére nem terjed ki. A társtanszék korábbi professzora a Design of Machines and Structures kari kiadvány Szerkesztő Bizottságának tagja.
 • Montanuniversitat Leoben, Institut für Allgemeinen Maschinenbau: Több évtizedes kapcsolat eredményeként egy korábbi miskolci gépelemes kolléga tanszékvezető helyettesként dolgozik az intézetben. Minden évben rendszeresen néhány doktorandusz és ötödéves hallgatók, illetve frissen végzett gépészmérnök vesz részt a társtanszék ipari és kutatási feladatainak megoldásában. Folyamatos fogadókészség mutatkozik az általános géptervező hallgatók fogadására vonatkozóan is. A társtanszék oktatója részt vesz hazai doktoranduszunk bírálati eljárásában és a Design of Machines and Structures című kari kiadvány szerkesztőbizottságának tagja.
 Gyártástudományi Intézet
 • Harkovi Műszaki Egyetem: Egyetemi szintű együttműködés keretében igen eredményes oktatási és kutatási kapcsolat valósult meg a társtanszékek tevékenységében, amit folyamatosan megújított tanszéki szintű szerződések szabályoznak. A partner intézmények dolgozói kölcsönösen részt vesznek a partner intézményben megrendezésre kerülő tudományos konferenciákon. Több évtizede az ukrán hallgatók egy csoportja a Gyártástudományi Intézet aktív részvétele mellett a Miskolci Egyetemen teljesíti nyári gyakorlatát.
 • Otto-von-Guericke-Universität-Magdeburg: Az oktatási és kutatási együttműködés itt is hosszú múltra tekint vissza, amit a két egyetem által aláírt szerződések mellett sok esetben tanszéki szintű szerződések is szabályoztak. A 2008-209 és a 2012-2013 években folyó DAAD projekt segítette az együttműködést. Jelenleg egy a 2014-2016 évekre szóló Magyar-német Nemzetközi OTKA pályázat került benyújtásra. Hallgatóink gyakran mennek több hónapos szakképzésre a Magdeburgi Egyetem IFQ intézetébe az ERASMUS keretén belül. PhD hallgatóink a kutatásaikhoz kísérleteiket gyakran a partner IFQ intézetben végzik.
  A Krakkói Műszaki Egyetemmel kapcsolatunk szintén hosszú múltra nyúlik vissza. A 2008-2009 és a 2011-2012 években folytatott TéT kétoldalú kutatási pályázatok ezt a tevékenységet fokozták. 2013-ban Dr. Kundrák János a Gépgyártástechnológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára Dr. h.c. címet kapott a Krakkói Egyetemen. Dr. Wojciech Zebala professzor urat 2013-ban a microCAD 2013 konferencia díszpolgárának választották.
 • Kassai Műszaki Egyetem: A két társtanszék közötti együttműködés sokéves múltra tekint vissza. Ildikó Mankova Professzor Asszony a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Kari emlékérmét kapta meg 2012-ben.
 • Nagaoka University of Technology: A tanszék bekapcsolódott az egyetemi szintű szerződés alapján folyó hallgatói csere lebonyolításába. Eddig összesen 6 japán gépészmérnök hallgatót fogadott a tanszéken egy-egy szemeszterre kiterjedő részképzésre, biztosítva a hallgatók szakmai irányítását is.

A Gyártástudományi Intézetben 5 db. CEEPUS projekt keretében tevékenykedik. Ezek a következők:

 • CIII-SK-0067-09-1314 ADVANCES IN MACHINING - innovation trends for joint education and research - part 2

Külföldi résztvevői: Technical University in Košice, Vienna University of Technology, Tomas Bata University in Zlín, University Sts.Cyril and Methodius – Skopje, Cracow University of Technology, University of Novi Sad.

 • CII-RO-0013-1314 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in Manufacturing

Külföldi résztvevői: Technical University of Cluj-Napoca, University of Zenica, VŠB – Technical University of Ostrava, University of Rijeka, University of Montenegro, Czestochowa University of Technology, Koszalin University of Technology, Poznan University of Technology, “Politehnica” University of Bucharest, University of Novi Sad, University of Maribor, Slovak University of Technology in Bratislava, Technical University in Košice.

 • CII-SI-0206-1314 Applications of Rapid Manufacturing in Biomedical Fields

Külföldi résztvevői: University of Maribor, University of Applied Sciences Technikum Wien, University of Rijeka, University of Montenegro, University Sts.Cyril and Methodius – Skopje, Koszalin University of Technology, Technical University of Cluj-Napoca, “Transilvania” University of Brasov, "Iuliu Hatieganu" University of Medicine and Pharmacy of Cluj Napoca, University of Novi Sad, University of Nis, University in Prishtina with temporary seat in Kosovska Mitrovica, University of Maribor, Slovak University of Technology in Bratislava, Technical University in Košice.

 • CII-HR-0108-1314 Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering

Külföldi résztvevői: University of Rijeka, Vienna University of Technology, Czech Technical University in Prague, VŠB – Technical University of Ostrava, Tomas Bata University in Zlín, University of Zagreb, University Sts.Cyril and Methodius – Skopje, Kielce University of Technology, Poznan University of Technology, Technical University of Cluj-Napoca, University of Novi Sad, University of Kragujevac, University of Ljubljana, University of ®ilina in ®ilina.

 • CIII-RO-0058-1314 DESIGN, IMPLEMENTATION AND USE OF JOINT PROGRAMS REGARDING QUALITY IN MANUFACTURING ENGINEERING

Külföldi résztvevői: Technical University of Cluj-Napoca, Vienna University of Technology, University of East Sarajevo, VŠB – Technical University of Ostrava, Technical University of Moldova, University Sts.Cyril and Methodius – Skopje, Poznan University of Technology, University of Novi Sad, Polytechnical Engineering College, Subotica, Slovak University of Technology in Bratislava, University of ®ilina in ®ilina, Technical University in Košice.

A Gyártástudományi Intézetben intenzív ERASMUS kapcsolatot ápol a következő egyetemekkel:

 • Vienna University of Technology
 • Slovak University of Technology in Bratislava
 Informatikai Intézet

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék

 • Együttműködés a Middle East Technical University Ankara, Mechanical Engineering Department-el.
 • Együttműködés a Manufacturing Engineering Department of Atilim University, Ankara tanszékkel
 • Szakmai kapcsolat az Escola Universitaria d'Enginyeria Tecnica Industrial Terassa, Spanyolország egyetemmel.
 • Szakmai kapcsolat a Girona-i Egyetemmel
 • Szakmai együttműködés a Delft University of Technology, Hollandia egyetemmel
 • Szakmai együttműködés a Kolozsvári Műszaki Egyetemmel.

Általános Informatikai Intézeti Tanszék

 • Technical University of Kosice: A mesterséges intelligencia, intelligens rendszerek kutatása területén intenzív kapcsolat; közös szakmai szemináriumok szervezése. A
 • Miskolc-Kassa Eurorégiós Virtuális Logisztikai Vállalat Információs rendszerének fejlesztésében is folyik közös fejlesztés.
 • Petru Maior University of Targu Mures: Az adatbányászati alkalmazási területek területén szoros együttműködés (konferenciák, közös projektek tervezése)
 • Friedrich-Alexander Universitat Erlangen: Az adatmodellezés területén közös kutatási projektek végzése, szakmai látogatások szervezése.
 • University of Westminster: Az elosztott rendszerek területén szakmai konzultációk szervezése.
 Logisztikai Intézet
 • Universität Dortmund: A tanszék jelenleg érvényben lévő együttműködési szerződése keretében elsősorban kölcsönös hallgatói szakmai cseregyakorlatok -évenként váltott helyszínen- kerülnek megszervezésre. A szerződés adta keretek között kölcsönösen mehetnek a hallgatók a társintézményekbe részképzésre, illetve a magyar hallgatók rendszeresen mehetnek diplomaterv feladat kidolgozására a német társtanszékre. Az együttműködő tanszékek oktatói és kutatói kölcsönösensen részt vesznek konferenciákon és tudományos rendezvényeken. Az 1995-ben megkötött és tavalyi évben lejárt egyetemi színtű szerződés megújítása folyamatban van.
 • Otto-von-Guericke-Universität-Magdeburg: A Tanszék az évtizedek óta tartó eredményes együttműködését 2001/2002 évekre elnyert SOCRATES program segítségével folytatja. Az együttműködés keretében hallgatói csere (részképzés), diplomaterv kidolgozása a társtanszékeken és oktatói mobilitás valósult meg. Ugyancsak több alkalommal került és kerül sor mindkét fél részéről vendégprofesszori meghívásokra. A tanszéki színtű együttműködési szerződés megújítása folyamatban van.
 • Technical University of Kosice: A társtanszékek közötti együttműködés több évtizedes múltra tekint vissza, amit jelenleg egy egyetemi szintű sikeres CEEPUS projektben (H 119) való közös részvétel is segít.
 • Technical University of Cluj-Napoca: A társtanszékek közötti együttműködés több évtizedes múltra tekint vissza, amit jelenleg egy egyetemi szintű sikeres CEEPUS projektben (H 119) való közös részvétel is segít.
 • ETH Zürich: Évek óta folyamatos oktatási/kutatási együttműködés valósul meg a két intézmény között írásbeli szerződés megkötése nélkül. Ennek keretében közös projektek kidolgozására is sor került. Az együttműködő partnerek az elért eredményekről rendszeresen az általuk szervezett tudományos rendezvényeken és konferenciákon számolnak be.
 • Oradea University: Itt is évek óta tartó eredményes oktatási-kutatási együttműködés valósult meg két tanszék között, amit ez évben egy CEEPUS projektben (Ro 103) való közös részvétel színesít.
 • Kharkov State Politechnical University: Az egyetemi szintű, jelenleg is érvényben lévő együttműködési keretszerződés mellett 1999-ben megújításra került a két társtanszék közötti szerződés is, amely rögzíti az együttműködés kereteit.
 • Azov State Technical University Mariupol: Az egyetemi szintű és jelenleg is érvényben lévő együttműködési keretszerződés mellett 1998-ban a két társtanszék között szerződést, aminek meghosszabítása folyamatban van.
 • Vienna University of Technology: Itt is évek óta tartó eredményes oktatási-kutatási együttműködés valósult meg két tanszék között, amit ez évben egy CEEPUS projektben (H 119) való közös részvétel színesít.
 • University of Ljubljana, Faculty of Mechanical Engineering: Az évek óta tartó eredményes oktatási-kutatási együttműködést ez évben egy elnyert CEEPUS projektben (H 119) való közös részvétel színesít.
 • Technical University of Sofia: Az évek óta tartó és eredményes oktatási-kutatási együttműködést ez évben egy CEEPUS projektben (Ro 103) való közös részvétel egészíti ki.
 • CNAM, Paris: A tanszék a Francia-Magyar Partnerkapcsolat NETFORM projektje keretében részt vesz Logisztikai Menedzser felsőfokú felnőttképzés keretében Kompetencia Bizonyítványt adó szakmai képzésben és Kelet és Közép Európai Regionális CNAM Központ kialakításában, mint annak leendő irányítója. Magyarországon a Tanszék a Logisztikai Menedzser felsőfokú felnőttképzés koordinátora, ebben a képzésben résztvevők először az elmúlt évben végén vehették át diplomájukat.
  Magyar-dél-afrikai kormányközi T&T együttműködés a University of Pretória-val.
 • Osaka University, Joining and Welding Insitute: Az 1998-ban kötött egyetemünk rektora által aláírt oktatási és kutatási együttműködési szerződés szabályozza az ALT és a japán társintézet együttműködését.
 • Magyar-portugál kormányközi T&T együttműködés a University of Coimbra-val.
 • Transilvania Egyetem Brasov, 2012-ben kötött együttműködési szerződést, ERASMUS együttműködést.
 • Lappeenrantai Műszaki Egyetem ERASMUS együttműködés, hallgatói csere, valamint doktoranduszi minősítések.
 • Tamperei Műszaki Egyetem hallgatói csere, valamint doktoranduszi minősítések.
 • Liege-i Egyetem ERASMUS együttműködés, hallgatói csere.
 • Santa Clara Műszaki Egyetem Kuba, 2009-ben kötött együttműködési szerződés értelmében közös tananyagfejlesztés, publikálás, vendégoktatói csereprogram.
 Matematikai Intézet
 • Kiev National University, Mechanical-Mathematical Faculty: A két intézet közötti oktatási és kutatási kapcsolatokat az 1997-ben kötött és jelenleg is érvényben lévő együttműködési szerződés szabályozza.
 • Ukrainian National Academy of Sciences, Institute of Mathematics: A két intézet közötti oktatási és kutatási kapcsolatokat az 1997-ben kötött és jelenleg is érvényben lévő együttműködési szerződés szabályozza.
 • Department of Mathematics, University of Stellenbosch, Dél-Afrika.
 • Institute of Mathematics, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia.
 • Tampere University of Technology, Mathematical Institute
 • Technical University of Dresden, Department of Algebra
 • Technical University of Darmstadt, Department of Algebra
 • Washington University in St. Louis, Department of Algebra
 • Tokyo Denki Universty, Department of Logic and Theoretical Computer Science
 • Moskow State University, Department of Algebra
 • University of St. Andrews, School of Mathematics. Department of Pure Mathematics
 • Jagellonian University (Krakow), Department of Theoretical Computer Science
 • Silesian University, Department of Logic, and Department of Analysis
 • Jan Dlugoş University (Czestochowa), Department of Mathematics
 • Brno University of Technology, Institute of Mathematics
 • Palackeho University (Olomouc) Department of Algebra and Geometrie.
 • Šafárik University, Košice, Deparment of Algebra
 • Politechnical University of Cluj, Nord University Center, Baia-Mare, Institute of Mathematics
 • Johannes Kepler University Linz, Institute of Mathematics
 • Technikum Wien, Department of Mathematics
 • Charles University of Prague, Faculty of Education, Department of Mathematics,

 

Az intézet koordinálja a CEEPUS HU -0028 hálózatot, amelyben 12 országból 40 egyetemmel működünk együtt, oktatási és kutatási témákban.

 Műszaki Mechanikai Intézet
 • Cracow University of Technology, Department of Mechanical Engineering, Poland
 • Gdansk University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering, Gdansk, Poland
 • Institute for Problems in Mechanics of the Russian Academy of Sciences, Russia
 • Institute of Continuous Media Mechanics, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Russia
 • Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Engineering Mechanics, Germany
 • Massachusetts Institute of Technology, School of Engineering, USA
 • McGill University, Faculty of Engineering, Canada
 • Otto von Guericke University of Magdeburg, Faculty of Mechanical Engineering, Germany
 • Polish Academy of Sciences, Division of Engineering Sciences, Poland
 • Slovak Academy of Sciences, Slovakia
 • Technical University of Kosice, Department of Applied Mechanics and Mechatronics, Slovakia
 • The University of Edinburgh, School of Mathematics, Scotland, UK
 • Transilvania University of Brasov, Department of Mechanical Engineering, Romania
 • University of Illinois, Department of Theoretical and Applied Mechanics, Illinois, USA
 • University of Otago, Department of Mathematics & Statistics, New Zealand
 • University of Stuttgart, Faculty of Mathematics and Physics, Germany
 • Washington University in St. Louis, Missouri, USA
 Szerszámgépészeti és Mechatronikai Intézet
 • Otto-von-Guericke-Universität-Magdeburg: Az együttműködési kapcsolat 1964-ben kezdődött, ami először hallgatók nyári üzemi-gyakorlatainak megszervezését jelentette. A társtanszékek kutatási kapcsolata 1967-ben kezdődött, aminek tartalmi részét rendszeresen megkötött tanszéki szintű együttműködési szerződések szabályozzák. Az együttműködés legfontosabb területei: hallgatócsere, hallgatói részképzés, diplomatervezés Magdeburgban, doktorandusz hallgatók részképzése, oktatói tapasztalatcsere látogatások.
 • Mariupoli Állami Egyetem, Kohászati és Gépészeti Tanszék: A két társtanszék között gépészeti berendezések karbantartási, javítási technológiájának kutatása-fejlesztése témakörben együttműködési szerződés kötésére került sor.
 • Hochschule Trier, Umwelt-Campus Birkenfeld felsőoktatási intézmény Apparatus Construction and CAE tanszékével évtizedes kapcsolata van tanszékünknek. 2006 óta élénk hallgatói cserekapcsolat működik, elsősorban az ERASMUS-program keretében. A német és magyar hallgatók elsősorban CAD/CAM-jellegű tárgyak hallgatását preferálják. A csereprogramok során számos diplomaterv születetett mind a német, mind a magyar hallgatók részéről. A kapcsolat erősítése érdekében az oktatók évente kölcsönös látogatják a másik intézményt.
 • Universitat Duisburg-Essen. A duisburgi felsőoktatási intézménnyel való együttműködés több, mint egy évtizedes múltra tekint vissza, gyökerei a Miskolci Egyetemen megalakult Robert Bosch Mechatronikai Tanszék megalapításának előkészítéséig nyúlnak. Rendszeres szakmai előadások, oktatások zajlanak a két intézmény között, elsősorban mechatronikai területen.