PhD iskolák

Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola

Tudományág: Informatikai tudományok

Iskola vezetője: Prof. Dr. Szigeti Jenő, professzor

A doktori iskola a mesteroklevéllel rendelkező, a tudományos kutatás és fejlesztés iránt érdeklődők számára kínál lehetőséget a PhD fokozat illetve a habilitáció megszerzésére az alkalmazott és elméleti informatikai tudományok területén. A doktori program szempontjából releváns mesterszakok a karon: a mérnökinformatikus, a villamosmérnöki és a logisztikai mérnöki mesterszak. A doktori iskola három kiemelt tématerületet foglal magába: Alkalmazott számítástudomány, Termelésinformatika (beleértve a Mérés- és irányítástechnikai információs rendszereket is) és az Anyagáramlási rendszerek logisztikai informatikája. A doktori iskola képzési szakasza szervezett és egyéni formában is teljesíthető.

Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola

Tudományág: Gépészeti tudományok

Iskola vezetője: Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella, professzor

A doktori iskola a mesteroklevéllel rendelkező, a tudományos kutatás és fejlesztés iránt érdeklődők számára kínál lehetőséget a PhD fokozat illetve a habilitáció megszerzésére az alkalmazott és elméleti gépészeti tudományok területén. A doktori program szempontjából releváns mesterszakok a karon: a gépészmérnöki, az energetikai mérnöki és a mechatronikai mérnöki mesterszak. A doktori iskola három kiemelt tématerületet foglal magába: Gépészeti alaptudományok, Gépek és szerkezetek tervezése és a Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és folyamatok területe. A doktori iskola képzési szakasza szervezett és egyéni formában is teljesíthető.