Mérnöki fogadalom

 

Én, ………………… (név) fogadom,

Hogy a selmeci hagyományokhoz hűen,

tudásommal mindenkor a műszaki haladást,

hazám fejlődését, az emberiség felemelkedését szolgálom.

Hivatásom gyakorlása során

védem az emberek biztonságát, egészségét,

a természeti és az épített környezetet.

Szakmai tevékenységemet mindig

legjobb tudásom szerint,

az egyetemes erkölcsi normák

és a szakmai etika szabályainak betartásával végzem.

Ápolom a szakmai hagyományokat,

tiszteletben tartom elődeim

és kollégáim szakmai eredményeit.

Megszerzett tudásomat folyamatosan bővítem.

Munkámmal és magatartásommal

mindenkor szakmám tekintélyét

és társadalmi megbecsülését,

valamint a Miskolci Egyetem jó hírét erősítem.    

 

Előolvasó: „Az Alma Mater tiszteletére háromszoros „Vivát!””  

Eskütevők: „Vivát! Vivát! Vivát!”